۲۹ دى ۱۳۸۸

گلستان ! چهره نگار ! جلالى ! یادتان گرامى

 مالعبتگانیم و فلک لعبت باز        ازروى حقیقتى نه ازروى مجاز

یک چنددرین بساط بازى کردیم       رفتیم به صندوق عدم یک یک باز      ( خیام )

بزرگداشت کاوه گلستان بابهمن جلالى ، منوچهر چهره نگار و جمعى ازاعضاى انجمن عکس شیراز


هوتن [ ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ ]

هنوز نگاش تو چشام جا مونده!


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
285551